Što je SVJT?

SVJT je standardna veličina jediničnih troškova.
Računa se određivanjem satnice na način da se zadnji dokumentirani godišnji bruto 2 iznos troškova plaća podijeli s 1720 za osobe koje rade u punom radnom vremenu.

Kao primjer SVJT-a je izračun troškova osoblja po satu koji se računa po formuli Trošak osoblja po satu= zadnji dokumentirani godišnji bruto iznos troškova plaća/ 1720 sati.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.