O Mreži

PROJEKT SOS-NET

– Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET (Mreža SOS-NET) osnovana je Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET nastala je kao rezultat projekta SOS-NET koji je
od prosinca 2014. do veljače 2016. godine provodila Udruga djece i mladih s poteškoćama u
razvoju Zvono iz Belišća s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim
teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske
županije (UPIT) iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga. Projekt je financiran sredstvima
ESF, a PT1 (provedbeno tijelo razine 1) bilo je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i
PT2 Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Osnivačka skupština održana je 28. rujna
2015., a u Registar udruga OBŽ je evidentirana 23. studenog 2016. godine. Ciljevi mreže jest jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga, poboljšanja vertikalne i horizontalne komunikacije među dionicima u sektoru socijalnih usluga te razvoju međusektorske suradnje kroz zajedničke projekte i što veću stopu iskorištavanja dostupnih sredstava za financiranje socijalnih usluga na području četiri slavonskih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, , Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije.

STRATEŠKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018.

Strateški plan Mreže pružatelja socijalnih usluga SOS-NET (Mreža SOS-NET) za razdoblje
od 2016. do 2018. izrađen je kao svojevrsni putokaz članovima mreže te budućim
partnerima i suradnicima. U njemu su naznačene smjernice organizacijskog i programskog
razvitka organizacije s obzirom na trenutna, i u budućem razdoblju predvidljiva kretanja, na
društvenoj, političkoj i ekonomskoj sceni, uzimajući u obzir lokalnu, nacionalnu, regionalnu i
globalnu razinu. U planu je prikazana programska shema Mreže SOS-NET , koja će služiti
kao okvir sadašnjim, ali i budućim projektnim prijedlozima. Provedbom tih programa Mreža
SOS-NET će se nastojati pozicionirati kao vodeća organizacija u sektoru socijalnih usluga za
područje pet slavonskih županija te na nacionalnoj razini.
Tijekom trogodišnjeg razdoblja vodstvo i članovi Mreže SOS-NET intenzivno će raditi na
okupljanju članstva kako redovitog tako i pridruženog. Cilj je okupiti 50-ak članova s
razvijenim kapacitetima te najmanje toliko pridruženih članova (JL(R)S, CZSS ) te u suradnji
s njima razvijati inovativne partnerske projekte, jačati kapacitete članova, surađivati s
kreatorima politika u izradi novih te poboljšanju postojećih zakona i propisa, poboljšati
dostupnost socijalnih usluga krajnjim korisnicima, a pružateljima socijalnih usluga olakšati
pristup tržištu socijalnih usluga.
Proces izrade strateškog plana odvijao se tijekom šest mjeseci (rujan 2015.- veljača 2016.),a
sadržaj je nastao kroz tematske sastanke projektnog tima projekta SOS-NET, predstavnika
OCD koje se bave pružanjem socijalnih usluga, a koje su bile uključene u aktivnosti jačanja
kapaciteta u okviru projekta SOS-NET te vodećih struktura Mreže SOS-NET.

U izradi strateškog plana sudjelovali su: Lidija
Stojković (Jaglac, Orahovica), Danijel i Danijela Balažić (UPIT, Osijek), Mira Anić, Ana
Prološčić i Jasna Petrović (Zvono, Belišće), Milorad Nenadović, Helena Mandić i Dragana
Lisjak (Udruženje „Baranja“, Lug), Vesna Nedić (OAZA, Beli Manastir), Ivana Šibalić (Breza,
Osijek), Jelena Kolesarić (S.O.S., Virovitica), Mirjana Mizdrak Mišanović (UŽ Vukovar,
Vukovar), Maja Šoja Rikert (UŽ Izvor, Kneževi Vinogradi), Željko Crljen (SOS dječje selo,
Ladimirevci),
Popis članova u vrijeme izrade Strateškog plana:
1. Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“-Belišće;
2. Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)- Osijek;
3. Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama „Jaglac“-Orahovica;
4. Udruženje „Baranja“-Lug;
5. Mirovna grupa Oaza-Beli Manastir;
6. Udruga za rad s mladima Breza-Osijek;
7. Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfn“-Pakrac;
8. S.O.S.-savjetovanje, osnaživanje, suradnja- Virovitica;
9. Udruga žena „Izvor općine Kneževi Vinogradi- Kneževi Vinogradi;
10. Udruga žena Vukovar- Vukovar;
11. Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama- Osijek;
12. Dječja osječka kreativna kućica Dokkica, Osijek;
13. MOGU-terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje, Osijek;
14. Hrvatski crveni križ gradsko društvo crvenog križa Valpovo, Valpovo;
15. Rekreativna udruga “Veseli pokreti”, Virovitica;
16. Udruga gluhih i nagluhih osoba Nova Gradiška, Nova Gradiška;
17. „MI“ Udruga roditelja djece s posebnim potrebama, Požega;
18. „Sunce“ društvo za psihološku pomoć, Osijek;
19. Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ ,Vukovar;
20. Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja “Vrapčići”, Slavonski Brod;
21. SOS Dječje selo Ladimirevci, Ladimirevci;
22. Udruga „Zlatna dob“, Stari Jankovci

Vrijednosti na kojima je utemeljena Mreža SOS-NET su:

VIZIJA I MISIJA

Mreža SOS-NET se u zajednici prepoznaje kao prvi izvor informacija o socijalnim uslugama
jer okuplja dionike u sektoru socijalnih usluga, uključuje stručnjake različitih profila, jača
kapacitete svojih članica, ima utjecaj na kreiranje politika na svim razinama, razvija sustav
praćenja i evaluacije vodeći računa o programskoj i financijskoj održivosti.

ORGANIZACIJSKI USTROJ

Mrežom SOS-NET upravlja Upravni odbor od sedam članova (predsjednica, dopredsjednica i
pet predstavnika županija).
Rad je organiziran kroz četiri sekcije:
1. Djeca i mladi – voditeljica Ivana Šibalić, Udruga za rad s mladima BREZA iz Osijeka;
2. Osobe s invaliditetom – voditeljica Mira Anić, Udruga djece i mladih s poteškoćama u
razvoju ZVONO iz Belišća;
3. Osobe starije životne dobi – voditeljica Vesna Nedić, Mirovna grupa OAZA iz Belog
Manastira;
4. Žene i obitelj – voditeljica Jelena Kolesarić, S.O.S. iz Virovitice.