O MREŽI

Projekt SOS-NET

Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET (Mreža SOS-NET) osnovana je Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET nastala je kao rezultat projekta SOS-NET koji je od prosinca 2014. do veljače 2016. godine provodila Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono iz Belišća s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga.

Projekt je financiran sredstvima ESF, a PT1 (provedbeno tijelo razine 1) bilo je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i PT2 Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Osnivačka skupština održana je 28. rujna 2015., a u Registar udruga OBŽ je evidentirana 23. studenog 2016. godine.

Ciljevi mreže jest jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga, poboljšanja vertikalne i horizontalne komunikacije među dionicima u sektoru socijalnih usluga te razvoju međusektorske suradnje kroz zajedničke projekte i što veću stopu iskorištavanja dostupnih sredstava za financiranje socijalnih usluga na području četiri slavonskih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, , Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije.

STRATEŠKI PLAN

STRATEŠKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2022.-2025.

Strateški plan Mreže pružatelja socijalnih usluga SOS-NET (Mreža SOS-NET) za razdoblje od 2016. do 2018. izrađen je kao svojevrsni putokaz članovima mreže te budućim partnerima i suradnicima. U njemu su naznačene smjernice organizacijskog i programskog razvitka organizacije s obzirom na trenutna, i u budućem razdoblju predvidljiva kretanja, na društvenoj, političkoj i ekonomskoj sceni, uzimajući u obzir lokalnu, nacionalnu, regionalnu i globalnu razinu. U planu je prikazana programska shema Mreže SOS-NET , koja će služiti kao okvir sadašnjim, ali i budućim projektnim prijedlozima. Provedbom tih programa Mreža SOS-NET će se nastojati pozicionirati kao vodeća organizacija u sektoru socijalnih usluga za područje pet slavonskih županija te na nacionalnoj razini.

Tijekom trogodišnjeg razdoblja vodstvo i članovi Mreže SOS-NET intenzivno će raditi na okupljanju članstva kako redovitog tako i pridruženog. Cilj je okupiti 50-ak članova s razvijenim kapacitetima te najmanje toliko pridruženih članova (JL(R)S, CZSS ) te u suradnji s njima razvijati inovativne partnerske projekte, jačati kapacitete članova, surađivati s kreatorima politika u izradi novih te poboljšanju postojećih zakona i propisa, poboljšati dostupnost socijalnih usluga krajnjim korisnicima, a pružateljima socijalnih usluga olakšati pristup tržištu socijalnih usluga.

Proces izrade strateškog plana odvijao se tijekom šest mjeseci (rujan 2015.- veljača 2016.), a sadržaj je nastao kroz tematske sastanke projektnog tima projekta SOS-NET, predstavnika OCD koje se bave pružanjem socijalnih usluga, a koje su bile uključene u aktivnosti jačanja kapaciteta u okviru projekta SOS-NET te vodećih struktura Mreže SOS-NET.

Strateški plan je revidiran i ažuriran u lipnju 2022. godine.

U izradi strateškog plana sudjelovali su: Lidija Stojković (Jaglac, Orahovica), Danijel i Danijela Balažić (UPIT, Osijek), Mira Anić, Ana Prološčić i Jasna Petrović (Zvono, Belišće), Milorad Nenadović, Helena Mandić i Dragana Lisjak (Udruženje „Baranja“, Lug), Vesna Nedić (OAZA, Beli Manastir), Ivana Šibalić (Breza, Osijek), Jelena Kolesarić (S.O.S., Virovitica), Mirjana Mizdrak Mišanović (UŽ Vukovar, Vukovar), Maja Šoja Rikert (UŽ Izvor, Kneževi Vinogradi), Željko Crljen (SOS dječje selo, Ladimirevci)

Vrijednosti

Vrijednosti na kojima je utemeljena Mreža SOS-NET su:

 • Ravnopravnost i jednakost, tolerancija, nepristranost, uvažavanje i poštovanje
 • Etičnost, odgovornost (osobna i profesionalna), povjerenje
 • Humanost i solidarnost, spremnost na rad za opće dobro
 • Otvorenost (komunikacija, dijeljenje resursa, dijalog)
 • Proaktivnost, građanski aktivizam, zagovaranje
 • Suradnja, partnerstvo, zajedništvo
 • Kreativnost i inovativnost
 • Profesionalizam i stručnost, predanost radu

VIZIJA I MISIJA

Mreža SOS-NET se u zajednici prepoznaje kao prvi izvor informacija o socijalnim uslugama jer okuplja dionike u sektoru socijalnih usluga, uključuje stručnjake različitih profila, jača kapacitete svojih članica, ima utjecaj na kreiranje politika na svim razinama, razvija sustav praćenja i evaluacije vodeći računa o programskoj i financijskoj održivosti.

ORGANIZACIJSKI USTROJ

Mrežom SOS-NET upravlja Upravni odbor od sedam članova (predsjednica, dopredsjednica i pet predstavnika županija).

Rad je organiziran kroz četiri sekcije:

 1. Djeca i mladi – voditeljica Ivana Šibalić, Udruga BREZA iz Osijeka
 2. Osobe s invaliditetom – voditeljica Tena Anić, Inkluzivna kuća ZVONO iz Belišća
 3. Osobe starije životne dobi – voditeljica Vesna Nedić, Mirovna grupa OAZA iz Belog Manastira
 4. Žene i obitelj – voditeljica Mirjana Mizdrak Mišanović
 

Predsjednik: Kristijan Čorić

Dopredsjednica: Tena Anić

Tajnica: Mirjana Mizdrak Mišanović

Članovi upravnog odbora:

 1.          Kristijan Čorić
 2.           Tena Anić
 3.           Ines Novak
 4.           Mirjana Mizdrak Mišanović
 5.           Sanja Habuda
 6.           Svetlana Marinković
 7.           Vesna Nedić

Dokumenti

Statut udruge: Poveznica.

Godišnje skupštine, izvještaji o radu i financijski izvještaji: Poveznica.