Kako uspostaviti model dobrog financijskog upravljanja i kontrole u organizacijama civilnog društva?

Kod pripreme prijava na natječaje za projekte vjerojatno ste se susreli sa sljedećim uvjetom “Prijavitelj ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za prethodnu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način).” Što to konkretno znači i kako to regulirati u Vašoj organizaciji?

Dobar model financijskog upravljanja i kontrole u organizacijama civilnog društva obično uključuje sljedeće elemente:

  • Jasan i transparentan sustav upravljanja financijama – organizacija bi trebala imati dokumentirane procese i procedure za upravljanje financijama, koji bi trebali biti transparentni i javno dostupni. To uključuje jasne smjernice za izradu proračuna, plaćanja i izvještavanja, nabave.
  • Sprječavanje prevara i sukoba interesa – organizacija bi trebala razviti i primjenjivati jasna pravila i smjernice za sprječavanje prevara i sukoba interesa u vezi s upravljanjem financijama i imenovanjem osoba u upravljačka tijela.
  • Važno je da organizacija ima jasno definirane procese za donošenje odluka o upravljanju financijama i da se sve odluke donose u skladu s najboljom praksom i u skladu s ciljevima organizacije.

U organizacijama civilnog društva, upravljanje financijama i kontrola obično se reguliraju internim pravilnicima, procedurama i smjernicama koje organizacija sama donosi. Ovi interni dokumenti propisuju način upravljanja financijama, odgovornosti za financijske transakcije, postupak odobravanja plaćanja, izvješćivanje o financijama i druge relevantne aspekte financijskog upravljanja.

U nastavku je nekoliko korisnih linkova:

Obvezno objavljujte godišnji financijski izvještaj na vašoj web stranici. Ovisno o projektima koje provodite i donatoru, moguće je da ćete morati objavljivati i Operativni i Financijski plan također.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.