Kako udruga može posuditi novce na razdoblje od 6-9 mjeseci, zbog potreba međufinanciranja?

Zbog potreba međufinanciranja projekta možda ćemo trebati posuditi novce za udrugu, na razdoblje od 6-9 mjeseci.

Kako to najjednostavnije napraviti?

Imamo mogućnost/ponudu da članovi udruge posude novce udruzi.

Što je (sve) po zakonu dozvoljeno? Kako se udruga može “opskrbiti” kratkoročno, a da premosti vrijeme do isplate novca donatora?  

Kako pravna osoba (u ovom slučaju udruga) može napraviti posudbu novčanih sredstava fizičkoj osobi, tako isto vrijedi reciprocitet tj. da fizička osoba može posuditi novčana sredstva udruzi na temelju pisane zamolbe.
Prije same posudbe novčanih sredstava potrebno je izraditi ugovor o posudbi u kojem je potrebno navesti ugovorne strane, iznos sredstava koji se posuđuje, račun na koji se vrši uplata i datum isplate te rok u kojim je posuditelj dužan posudovniku vratiti posuđeni iznos kao i odredbe o eventualnom nastalom sporu. Obzirom da smo u prijelaznom razdoblju uvođenja eura, navedene iznose je potrebno iskazati i u eurima kao i tečaj konverzije.

Moguće je bezkamatano da član-ica udruzi posudi novac, samo je potrebno sastaviti Ugovor o pozajmici u kojem treba naglasiti da se radi o ugovoru između fizičke osobe i udruge te da se radi o posudbi bez obračuna kamate. Važno je i naglasiti rok za vraćanje sredstava.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.