ČLANICE MREŽE

Inkluzivna kuća Zvono - Belišće

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“-Belišće;

Udruga Upit

Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)- Osijek

Udruga Jaglac

Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama „Jaglac“-Orahovica

Udruga Breza

Udruga za rad s mladima Breza-Osijek

Udruga Dokica

Dječji kreativni centar Dokkica – Osijek

Udruga Golubica

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ ,Vukovar

Zlatna dob

Udruga „Zlatna dob“ Stari Jankovci

Udruga Mogu

MOGU-terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje, Osijek

Udruga Oaza

Mirovna grupa Oaza-Beli Manastir

Udruga Oit

Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama- Osijek

Sunce

Sunce, Društvo za psihološku pomoć, Osijek

Udruga žena Vukovar

Udruga žena Vukovar- Vukovar