ČLANICE

Članice Mreže

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“-Belišće;

Udruga Breza-Osijek

Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)- Osijek

Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama „Jaglac“-Orahovica

Dječji kreativni centar Dokkica – Osijek

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ ,Vukovar

Udruga žena “Izvor”, Kneževi Vinogradi

MOGU-terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje, Osijek

Mirovna grupa Oaza-Beli Manastir

Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama- Osijek

Sunce, Društvo za psihološku pomoć, Osijek

Udruga žena Vukovar- Vukovar