Bližimo se koncu provedbe projekta SOS za OCD

U sklopu projekta “SOS za OCD”, koji je u provedbi od 27.12.2021. do 27.4.2023., provedene su brojne aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta OCD-a.

Projekt nastoji doprinijeti rastu OCD-a i osiguravanju društveno-ekonomskog rasta, jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama na području Slavonije i Dalmacije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te doprinosi jačanju kapaciteta OCD-a za neposredni rad u području zapošljavanja, dobrog upravljanja, obrazovanja i socijalne uključenosti na lokalnoj razini. Aktivnostima projekta jačat će se suradnja civilnog i javnog sektora na području Slavonije, za kvalitetnije rješavanje kriznih situacija u skladu s potrebama zajednice, što direktno doprinosi unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama.

Akrivnosti i rezulati koje bismo istaknuli su sljedeći:

Tematske savjetodavne stručne podrške od strane stručnjaka partnerskih organizacija, na kojima je sudjelovalo 61 OCD s područja Republike Hrvatske:

#NazivFacebookWeb
1.Novčani tijek u udrugamaLINKLINK
2.Neprofitni sektor u RHLINKLINK
3.Društveno podruzetništvoLINKLINK
4.Novi zakon o raduLINKLINK
5.Prijava volonterskih sati ministarstvuLINKLINK

Tematski sastanci s vanjskim stručnjacima na kojima je sudjelovalo 51 OCD-a s područja Republike Hrvatske:

#NazivFacebookWeb
1.VolonterstvoLINK
2.UmrežavanjeLINK
3.Knjigovodstveni podsjetnik i planiranje za 2023.LINKLINK
4.Uvođenje eura s pravne straneLINKLINK
5.Program CERV – Citizens, equality, rights and values LINK LINK

2 Zagovaračka treninga na kojima je sudjelovalo 21 predstavnik iz 13 članica Mreže SOS-NET:

#NazivFacebookWeb
1.1. Zagovarački treningLINKLINK
2.2. Zagovarački treningLINKLINK

Edukacija za volontere na temu postupanje u kriznim situacijama, na kojoj je sudjelovalo 10 volontera iz različitih organizacija:

#NazivFacebookWeb
1.Postupanje u kriznim situacijamaLINKLINK

Radni sastanak članica Mreže i jedinica lokalne samouprave s ciljem izrade protokola postupanja u kriznim situacijama, na kojemu su sudjelovali predstavnici članica Mreže SOS-NET, predstavnici 3 jedinice lokalne samouprave te predstavnici udruga koje imaju iskustvo postupanja u kriznim situacijama:

#NazivFacebookWeb
1.Radni sastanak članica Mreže i 3JLSLINKLINK

Help desk platforma: Putem platforme Help desk kontinuirano je pružena stručna podrška OCD-ima s područja Republike Hrvatske; odgovoreno na 70 upita, iz područja:
– upravljanja organizacijom
– upravljanja projektnim ciklusom i izvještavanjem
– radnog prava i pravnih pitanja OCD-a
– financijskog i revizorskog područja
– socijalne usluge/politike i društvenog poduzetništva
– socijalnog uključivanja
– volonterskog menadžmenta

Posjetite kategoriju “Pitanja i odgovori” u sklopu menija Help desk, na vrhu stranice kako biste pročitali pitanja i odgovore naših stručnjaka.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.