Na koji način možemo složiti sistematizaciju radnih mjesta u udruzi?

Sistematizaciju radnih mjesta možete urediti na način da na Skupštini udruge donesete Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.
Sadržaj pravilnika bi trebao uključivati:
1. uvodni dio koji govori što se Pravilnikom uređuje (npr. Ovim pravilnikom se utvrđuje naziv radnih mjesta, stupanj stručne spreme i struka, radno iskustvo te stručni uvjeti za sklapanje ugovora o radu za navedena radna mjesta, opis poslova radnih mjesta i druga pitanja koja se tiču rada i poslovanja Udruge.)
2. Popis radnih mjesta ( npr. Djelatnost Udruge  obavlja se kroz slijedeća radna mjesta:)
 

3. Ukoliko postoje i funkcije unutar udruge, navesti i popis funkcija
4. Opis radnih mjesta te stručni uvjeti koji moraju biti ispunjeni za raspoređivanje za to radno mjesto
5. Ukoliko postoje funkcije- opis funkcija i kriteriji za imenovanje
6. Datum stupanja pravilnika na snagu


Napominjem da u sistematizaciji radnih mjesta možete imati navedena sva potrebna te potencijalno potrebna radna mjesta te ne morate mijenjati pravilnik ukoliko trenutno nemate zaposlenu osobu na radnom mjestu navedenom u Pravilniku.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.