Moramo li iznos ugovora o djelu iskazivati dvojno ako je ugovor sklopljen 1.1.2023. godine?

Zakonom o uvođenju eura propisana je posebna obveza poslovnih subjekata, a time i udruga, pri sklapanju ugovora s fizičkim osobama koje angažiraju bez zasnivanja radnog odnosa (ugovor o djelu, ugovor o izvođenju autorskog djela, ugovor o prijenosu autorskih prava ili neki drugi ugovor obveznog prava) da u razdoblju od 5.rujna 2022. do 31.12.2023. za navedene ugovore,  stranke  su dužne u dvije valute navesti iznos koji  će se  fizičkoj osobi isplatiti na račun. Ugovorom mora biti naveden konverzijski tečaj po kojemu su ugovoreni iznosi preračunati u drugu valutu.

Do 31. prosinca 2022. isplata u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima, neovisno o tome kad je sklopljen ugovor.

Sklopljeni ugovori o djelu u razdoblju 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023 ugovaraju se naknade u  bruto iznosu, ali  se moraju navesti i neto iznos primitka.

S poštovanjem,

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.