Jesu li bilješke uz završni račun obvezne za neprofitne organizacije koje imaju jednostavno knjigovodstvo? Ukoliko naše knjigovodstvo ne želi ili ne može napraviti bilješke, moramo li ih onda mi sami napraviti i kako bi one trebale izgledati? Ima li propisana forma za bilješke?

Prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 124/14., dalje. Zakon) i Pravilnika o izvješćivanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15), neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva i koja je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu i Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima.

To znači da neprofitna organizacija sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF koji se nalazi u prilogu Pravilnika o izvješćivanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija i njegov je sastavni dio, te Bilješke.

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima su dopuna podataka uz financijski izvještaj.

U Bilješkama uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do odstupanja u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.

Neprofitna organizacija u sustavu jednostavnog knjigovodstva Godišnje financijske izvještaje predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Što se tiče vanjskog knjigovodstvenog servisa potrebno je provjeriti koje su odredbe navedene u Ugovoru o vođenju poslovnih knjiga/računovodstva pa ako stoji odredba o tome da će sastaviti Godišnje financijske izvještaje smatram da bi se u tom slučaju trebali pridržavati ugovorene odredbe odnosno sastavljanja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu i Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima. Forma Bilješki nije propisana.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.