Postoji li službeni obrazac pristupnice za članstvo u Udruzi?

Nema službenog  obrasca pristupnice za članstvo u udruzi.

Udruga je sukladno čl.12.st.4. Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14, 70/17 i  98/19)  u obvezi voditi Popis članova udruge  koji se vodi elektronički, ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke ( email, kont. telefon, kvalifikacija, osposobljenost, vještine…..).

Za prikupljanje određenih osobnih podataka za vođenje Popisa članova moguće je kreirati pristupnicom, jer članom u udruzi se postaje upisom u Popis članova udruge.

Udruge ne smiju osobne podatke svojih članova staviti na raspolaganje trećim osobama, osim ako to ne mora učiniti temeljem zakonskih propisa.

Zakonom o udrugama je određeno kako je popis članova uvijek dostupan na uvid svim članovima udruge te nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.