Može li se sjednica skupštine udruge održavati online, u slučaju nekih izvanrednih situacija ili  odluke podržati telefonski ili mailom?

Skupština udruge može se održati na način određen statutom. Ako  statutom udruge pored uobičajenog načina fizičkog prisustva članova nije predviđeno održavanje skupštine daljinskim putem, ona se ne bi mogla održati na taj način. Preferiram da treba isto  odrediti statutom i s glasovanjem putem elektronske pošte ili sličnim načinom daljinskim putem.

Ukoliko i navedeni način sazivanja i glasovanja na sjednicama  skupštine udruge nije  propisan statutom, rizik je da  donesene odluke sjedice skupštine elektronskim putem se mogu pobijati od strane člana udruge pri nadležnim županijskim upravnim tijelom, odnosno sudom i da odluke mogu biti proglašene nezakonitim te da ne proizvode pravne učinke.

Skupština se u pravilu održava u sjedištu udruge, uobičajenog načina fizičkog prisustva članova, ako odlukom tijela određenog statutom nije odlučeno drukčije. Skupština udruge može se održati i daljinskim putem (elektronski putem e-pošte, konferencijske veze putem Skype-a, ZOOM-a, ili drugog oblika elektronske komunikacije na daljinu).

Prijedlog članka:

Skupština se u pravilu održava u sjedištu udruge, uobičajenog načina fizičkog prisustva članova, ako odlukom tijela određenog statutom nije odlučeno drukčije.

Poziv za sjednicu skupštine upućuje se članovima na poštansku adresu i/ili adresu elektronske

pošte koja je navedena u popisu članova.

Odluka o sazivanju skupštine sadrži dnevni red sjednice, dan i mjesto održavanja sjednice, ili naznaku da će se u određeni dan i sat održati sjednica skupštine daljinskim putem.

U slučaju održavanja sjednice skupštine daljinskim putem u pozivu se mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu kojom će se održati sjednica skupštine.

Nakon održane elektronske sjednice skupštine verificirani rezultati glasovanja dostavljaju se svim članovima skupštine elektronskim putem čime se sjednica skupštine smatra zaključenom

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.