Možemo li trenutno zaposlenom osobnom asistentu dati poslovno uvjetovani otkaz i nakon toga zaposliti novog osobnog asistenta kod novog korisnika bez da budemo podložni zabrani zapošljavanja u periodu od 6 mjeseci?

Sukladno čl. 118. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 ) Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme može se redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom.

Prvo morate vidjeti imate li u navedenom ugovoru na određeno vrijeme odredbu o mogućnosti redovnog otkaza.

Kako provodite projekt pružanja osobne asistencije osobama s invaliditetom pretpostavljam da radno mjesto osobnog asistenta imate navedeno u dokumentu: Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta. Ukoliko isto nemate trebate dodati u pravilnik ili dokument o sistematizaciji radnih mjesta koji imate.

Budući da se radi o radnom mjestu, bez obzira na različite korisnike i osobne asistente, isto ne možete ukinuti ukoliko i na dalje želite provoditi projekt.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.