Je li nužno da Skupština udruge usvoji financijsko izvješće prije dostave istoga nadležnim institucijama?

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnikom je uređeno financijsko izvještavanje. Obveza sastavljanja[1] i predaje financijskih izvještaja imaju sve neprofitne organizacije, neovisno vode li jednostavno ili dvojno knjigovodstvo. Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15 i 67/17), pridržavajući se i  Uputa ministarstva financija.

Neprofitne organizacije koje tijekom poslovne godine nisu imale poslovnih događaja, umjesto financijskih izvještaja predaju Izjavu o neaktivnosti.

Nije sporno  da skupština udruge usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu godinu, ali ne i obvezujuće prije dostave FINI u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja, ali skupština  pravovremenom  ogovarajućom odlukom, isto  može omogućiti.

Primjerice,  kada se i usvajaju plan rada i financijski plan za nerednu godinu kao obvezujući  planski dokumenti, skupštinskom odlukom se ovlasti zakonski zastupnik da umjesto sazivanja Skupštine radi  usvajanja izvješća o radu i usvajanja financijskog izvješća, članove uputiti na web stranicu Ministarstva financija na kojoj se objavljuju godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija ili na web udruge gdje je već izvještaj o radu i financijski izvještaj objavljen.

Preferiram za ovakve i slične potrebe za donošenjem odluka ili drugih akata koje ne trpe odlaganja (žurnost, pandemija,  ekonomičnost  …..) , da se skupština  može održati na daljinu putem verificiranih e-pošta članova Skupštine, video konferencije ili drugog oblika suvremene elektroničke komunikacije na daljinu koji omogućava evidentiranje sudjelovanja i glasanja. Svakako da ova odredba treba imati uporište u statutu i/ili općem aktu udruge, ako je nema treba je ugraditi.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.