Na koji način upisujemo sudionike projekta u OPULJP? Što prilažemo uz ulazne i izlazne obrasce?

Kako prvo, ugovorno tijelo mora Vam odobriti ulazak i poslati potrebne šifre. Nakon toga imate pristup bazi korisnika za svoj projekt. S obzirom da se većinom zbog praktičnosti Ulazni i Izlazni obrasci popunjavaju ručno (sami korisnici ili ako su u pitanju maloljetnici njihovi roditelji/staratelji), onda se u OPULJP sustav unose njihovi podatci kako su isti i prikupljeni poštujući potrebne projektne datume.

Sve upute o korištenju OPULJP sustava i unošenja baze korisnika nalaze se u samome sustavu kada mu pristupite ili putem UPUTA NOSITELJIMA PROJEKTA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA U OKVIRU PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. (nalazi se u prilogu).

Za sve nedoumice i nejasnoće, savjetujemo kontaktirati imenovanu osobu za kontrolu projekta iz Ugovornog tijela.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.