Koje dokaze moramo priložiti pri predaji izlaznih obrazaca u sustav OPULJP?

Sustav OPULJP osmišljen je za prikupljanje tzv. mikropodataka i u njega se unosi ciljana skupina, tj. pokazatelji koji su navedeni u Prijavnom obrascu A. Od dokaznih materijala prilažete one dokumente koji su propisani Javnim pozivom, odnosno koji su navedeni u Ugovoru koji ste sklopili s PT2. Obično su to dokazi o pripadnosti ciljanoj skupini kroz identifikacijski dokument, potvrde boravišta, potvrde o nezaposlenosti ili izjave o nezaposlenosti te eventualno neka medicinska dokumentacija. 

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.