Može li zaposlenik udruge zaposlen na određeno vrijeme u udruzi, raditi dopunski rad na neodređeno vrijeme?

Jedan od instituta obuhvaćenih izmjena Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu  01.01.2023. godine je i dodatan rad radnika. Do ovih zadnjih izmjena i dopuna Zakona, koristio se i naziv dopunski rad.  

Radnik koji je zaposlen i  radi u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca, odnosno radi u nepunom radnom vremenu kod više matičnih poslodavaca (na određeno i/ili neodređeno), tako da je njegovo ukupno radno vrijeme 40 sati tjedno, može dodatno raditi na temelju ugovora o dodatnom radu za drugog poslodavca.

Ostvareno radno vrijeme od 40 sati tjedno u radnom odnosu  kod matičnog poslodavca na određeno i/ili neodređeno vrijeme Zakon ne propisuje ograničenja.

Ugovor o dodatnom radu mora biti sklopljen u pisanom obliku i sadržavati sve podatke iz članka 15. st. 1. Zakona, a može se sklopiti na određeno ili neodređeno vrijeme kako se i navodi u članku  18b stavak 2. Zakona o radu.

Radnik prije početka dodatnog rada kod drugog poslodavca pisanim putem je dužan obavijestiti matičnog poslodavca o sklopljenom ugovoru o dodatnom radu s drugim poslodavcem.

Matični poslodavac može zatražiti od radnika da prestane obavljati dodatan rad kod drugog poslodavca, ako za to postoje objektivni razlozi, osobito ako je to protivno zakonskoj zabrani natjecanja ili ako se obavlja unutar rasporeda radnog vremena radnika kod matičnog poslodavca.

Uputno je prije sklapanja ugovora  o dodatnom radu,  dobrom komunikacijom s poslodavcima prevenirati eventualne nesporazume u primjeni odredbi članaka 18a, 18b i 18c. Zakona o radu.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.