Kada u Obrascu2 unosimo podatke o korisnicima koji su izašli iz projekta, datum koji stavljamo je datum izlaska iz projekta?

Sukladno Uputama za nositelje projekta za prikupljanje i obradu podataka u okviru provedbe Operativnoga programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., datum izlaska iz aktivnosti je posljednji datum, odnosno dan kada je sudionik bio u nekoj aktivnosti projekta, neovisno o tome što je sudjelovao  u više aktivnosti koje nisu bile kontinuirane. U tom je slučaju relevantan uvijek onaj posljednji datum sudjelovanja. Ukoliko sudionik/ica aktivnosti nakon recimo tri tjedna obavijesti nositelja projekta da više ne želi ili ne može sudjelovati u aktivnosti/ima, nositelj projekta daje joj Obrazac 2 na popunjavanje s napomenom kako ga je potrebno ispuniti i dostaviti najkasnije u roku od 4 tjedna od datuma izlaska iz projekta.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.