Kako objasniti promjene u iznosu plaće djelatnika?

Pri prijavi projekta imali smo na umu drugog djelatnika koji bi radio na projektu. U međuvremenu došlo je do promjene te bi plaća trebala biti manja od početno planirane. Kako to objasniti u tablici prenamjene?

Sve promjene manjeg značaja koje ne utječu na promjenu proračuna rješavaju se kroz ugovorom propisanu tablicu preraspodjele i obavijest o istome. U ovome slučaju kada dolazi do promjene osobe, a time i plaće zaposlenika angažirane na projektu, potrebno je uštimati postotak rada prema bruto 2 osnovici nove osobe i imati na umu da ukupno potraživani trošak treba ostati isti kao u Prijavnom obrascu koji je sastavni dio Ugovora. Treba imati na umu da će ugovorno tijelo pri provjeri izdataka uzimati uvijek u obzir onu osnovicu bruto 2 plaće zaposlenika koja je sastavni dio Ugovora, a razliku će snositi nositelj projekta i/ili njegovi partneri, ovisno o čijem se trošku radi. Uvijek tu neku razliku koja se pojavi možete preraspodijeliti u neke druge proračunske stavke vodeći računa da ne prelaze 15 % ukupne vrijednosti pojedinog proračunskog odjeljka. Svakako savjetujem posavjetovati se s ugovornim tijelom PT2 i potom ispuniti tablicu preraspodjele.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.