Na koji način je potrebno popunjavati OPULJP tablice? Postoje li neke općenite upute za popunjavanje?

Za sve projekte koji zahtijevaju popunjavanje podataka o korisnicima putem sustava OPULJP: podaci se ispunjavaju na stranici https://opuljp.mrosp.hr/account/login te za ispunjavanje trebate slijediti upute dobivene prilikom provedbene radionice.

Provoditelji projekta su obvezni osigurati da korisnici popune sljedeće obrasce:

– Obrazac 1 – ulazni obrazac

– Obrazac 2 – izlazni obrazac

– Dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini (osobna iskaznica, dokaz o primanju mirovine, izjava o nezaposlenosti, itd.)

– Dokaz o sudjelovanju na projektnim aktivnostima – potpisnu listu i fotografiju (ili drugi adekvatni dokaz) o ulasku u projekt, tj. dokaz o prvoj aktivnosti u kojoj je sudionik sudjelovao.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.