Kako predvidjeti plaću kod prijave na projekt kada organizacija nema već zaposlenih osoba?

Poštovana, ukoliko se radi o projektnom zapošljavanju, treba provjeriti u uputama za prijavitelje predmetnoga natječaja je li definiran iznos plaće sukladno radnom mjestu i/ili stručnoj spremi. Ukoliko nije definirano, u skladu s proračunom projekta poštujući minimalni i maksimalni iznos koji se može tražiti po pojedinom projektu, unose se u proračunsku tablicu stavke pa tako i ljudski resursi – osoba/e koje ću raditi na projektu. Iznos njihove bruto 2 plaće i potraživanja od potencijalnoga ugovaratelja, određuje se u skladu s radnim mjestom, stručnom spremom, zadanim propozicijama, ali i mogućnostima udruge – traži li se 100 % financiranje ili je udruga financijski spremna (ima kapaciteta) sufinancirati neki dio plaće osobe koju navodi kao proračunsku stavku u projektu.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.