Kako dokazujemo isplaćenu plaću zaposlenima na projektu, pri izvještavanju projekata financiranih iz ESF-a?

Prema Uputi o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda RH verzija 1.4., veljača 2020. dokazna dokumentacija za Plaće je redom:


1. Ugovor o radu (isključivo kod dostave prvog ZNS-a u okviru kojeg se potražuje iznos za plaću osobe)
2. Dodatak ugovoru o radu (ukoliko je primjenjivo, kod dostave prvog ZNS-a koji obuhvaća razdoblje u kojem je došlo do ugovornih promjena)
3. Odluka/rješenje o rasporedu za rad na projektu (ukoliko iz ugovora o radu nije jasno vidljivo da je osoba raspoređena za rad na projektu), odnosno odluka o postotku rada na projektu

4. Izvješće o radu (timesheet), ako je primjenjivo
5. Obračunska lista plaće 
6. Dokaz o plaćanju (izvod) i/ili drugi dokument jednake dokazne vrijednosti (nalog za prijenos, rekapitulacija ili sl.)
7. JOPPD obrazac
8. Odluka/rješenje o preraspodjeli radnog vremena
9. Odluka/rješenje o prekovremenom radu, ako je primjenjivo
10. Ostala dokumentacija (doznake za bolovanje, rješenja za odsutnost s posla,
interni akti i slično)

11. Dokument u kojem je utvrđen fiksni postotak radnog vremena za osobu koja na projektu radi dio svog radnog vremena, ako je primjenjivo;

Neke napomene:

Obračunska lista mora biti u skladu s Izvještajem o radu.


U izvještaju o radu mogu biti navedeni isključivo oni elementi u kojima je trošak ugovoren, a

izvještava se isključivo za mjesece unutar izvještajnog razdoblja.


Izvješće o radu dostavlja se za djelatnike koji rade na projektu dio radnog vremena (manje od

100% svog ugovorenog radnog vremena), osim ukoliko postotak nije definiran fiksnim postotkom. 


Poslodavac za zaposlenike može izdati Odluku u kojoj se utvrđuje fiksni postotak rada na projektu i tada je izvještavanje bez obveze za ispunjavanjem Izvještaja o radu (timesheet).

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.