Kako bi organizacija provodila volonterske programe i imala ulogu  organizatora volontiranja, je li potrebno imati godišnji program rada s  volonterima, plan obuke, etički kodeks, provoditi superviziju, evaluaciju i sl.?

Sve ovisi o volonterskim aktivnostima koje se u nekoj organizaciji provode. Ako je to organizacija koja se bavi radionicama ili nekim drugim aktivnostima namijenjenima skupinama koje nisu osjetljive (dakle, ako korisnici nisu  djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe s razvojnim teškoćama, itd.), u tom slučaju ugovori o volontiranju niti izvadci iz kaznene evidencije nisu obvezni.
Ono što jest potrebno za organizaciju volonterskog rada jest u prvom redu adekvatna evidencija volonterskih sati i volontera te je potrebno prijaviti organizatora volontera u aplikaciju MROSP i kroz aplikaciju svake godine prijavljivati statistiku o volonterskim satima i aktivnostima u protekloj godini.

Naravno, ako je riječ o volontiranju s osjetLjivim skupinama (djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe s razvojnim teškoćama, itd.) potrebno je izraditi ugovor o volontiranju za svakog volontera, kao i izvadak iz kaznene evidencije za svakog volontera.
 
Ono što nije nužno, ali je poželjno voditi od dokumentacije jest plan volonterskih aktivnosti, tj. volonterski program (ciljevi, rezultati, što želimo postići volonterskim programom, kako uključujemo volontere, opisi volonterskih pozicija).

Za svakog volontera koji to zatraži, organizator je dužan izdati potvrdu o volontiranju.

Regionalni i lokalni volonterski centri u RH redovito organiziraju ciklus edukacija Menadžment volonterskih programa, tijekom kojih organizatori volontiranja mogu dobiti potrebno znanje i podršku za kvalitetnu organizaciju volonterskih aktivnosti.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.