Jesu li udruge, koje u svoj rad uključuju volontere, obavezne slati godišnje izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike?

Udruge, i svi drugi organizatori volontiranja, obvezni su slati godišnje izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja nadležnom Ministarstvu, sukladno Zakonu o volonterstvu (čl. 33) i Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Šaljem poveznice na oba dokumenta: https://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_9_220.html

Izvješće se predaje online, putem aplikacije Ministarstva: http://volonteri.mdomsp.hr/Admin/Login?ReturnUrl=%2f

Svake godine Ministarstvo sve registrirane organizatore volontiranje podsjeća na rok za prijavu (kraj veljače tekuće godine za prošlogodišnje aktivnosti). Isto tako, slobodno se javite regionalnom volonterskom centru na vašem području (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek) i vidite postoji li mogućnost uključivanja u njihove mailing liste, ako iste postoje, da vas i na taj način podsjete na prijavu volonterskih sati i volontera. Predlažemo da odmah registrirate vašu organizaciju u aplikaciji Ministarstva kako biste već dogodine dobili podsjetnik za izvješće o aktivnostima za 2022.

Kako bi predaja izvješća bila što jednostavnija, predlažemo da sve volontere i volonterske sate, kao i ostale informacije koje će Izvješće od vas tražiti, pratite u jedinstvenom dokumentu (npr u Excelu kao svojevrsnu bazu volontera). Šaljemo poveznicu na dokument za praćenje volontera koju je izradio Volonterski centar Split: https://vcst.info/prikljuci-se/obrasci/517-evidencija-volonterskih-sati

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.