Pod kojim uvjetima udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost može povisiti cijene svojih usluga na način da se ne prekrši odredba konverzije u euro? Koji je način dokazivanja da je povećanje opravdano?

Temeljno mjesto među načelima propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj zauzimaju načelo zaštite potrošača i načelo neopravdanog povećanja cijena. Načelo zaštite potrošača propisuje kako potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden kao službena valuta u Republici Hrvatskoj, a načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena da se pri uvođenju eura ne smiju povećati cijene robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga. Opravdani razlog znači da je došlo i do povećanja troškova da bi se određena usluga izvršile.
To znači da poslovnim subjektima nije zabranjeno podizati cijene proizvoda i usluga ako za podizanje cijena imaju opravdani razlog koji mogu dokumentirati odnosno pojasniti. Ali, samo uvođenje eura nikako ne smije biti, niti je opravdani razlog za povećanje cijena, ni minimalno.
Ako dođe do opravdane promjene cijene u euru nakon 01.01.2023. cijena u euru se mijenja te se nova utvrđena cijena preračunava u kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Za preračunavanje cijena koristit će se fiksni tečaj konverzije koji je utvrdilo Vijeće EU i iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK.
Samo uvođenje eura nikako ne smije biti, niti je opravdani razlog za povećanje cijena proizvoda!

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.