Mora li neprofitna organizacija javnim davateljima za dobivena sredstva donacije izdati račun?

U praksi se često postavlja pitanje od neprofitne organizacije na temelju koje vjerodostojne isprave trebaju evidentirati poslovne događaje u vezi s donacijom (darovanjima) koja su primili od pravnih i/ili fizičkih osoba? Na temelju Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 144/21.)  za evidentiranje poslovnih promjena mora se osigurati vjerodostojna dokumentacija. Smatram da je uputno sklopiti ugovor o darovanju u pisanom obliku radi osiguranja vjerodostojne dokumentacije. Naime, oblik ugovora o darovanju prema odredbama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. – 29/18.) valjan je i u usmenom i u pisanom obliku, osim ugovor o darovanju nekretnine kada se mora sklopiti u pisanom obliku. Za darovanja dana u novac dovoljno je da se novčana sredstva uplate sa transakcijskog računa (žiro-računa) darovatelja na transakcijski račun (žiro-račun) udruge ili druge pravne osobe u skladu s posebnim propisom. Na taj način za darovanje u novcu izvadak sa transakcijskog račun (žiro-računa) osigurava vjerodostojnu ispravu. Ako se udruzi doniraju proizvodi, roba ili usluge, potrebno je da i darovatelj i primatelj donacije (udruga) o tome imaju ovjerenu pisanu potvrdu o obavljenoj primopredaji (otpremnicu, zapisnik i sl.). Dakle, bitno je da raspolažu vjerodostojnom ispravom koja sadržava podatke o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta.
Nastavno na sve navedeno za primljenu donaciju nije potrebno izdati račun javnom davatelju sredstava. Davatelj i primatelj donacije najčešće sklapaju ugovor o donaciji koje se povezan s projektima i aktivnostima.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.