Završetak projekta “Info Net”

Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET započinje s provedbom projekta “Info NET”, čiji je cilj informirati i pružiti podršku za pružatelje socijalnih usluga i korisnike socijalnih usluga na području 5 županija u svrhu razvijanja svijesti građanstva o procesu deinstitucionalizacije te novim modelima i rješenjima za izvaninstitucionalne usluge.

U sklopu projekta organizirana su 3 okrugla stola te brojna informiranja na terenu s ciljem informiranja OCD-a o procesu deinstitucionalizacije, o kvalitete socijalnih usluga u slavonskoj regiji te je uređena službene web stranice mreže SOS-NET sa svim relevantnim podacima za pružanje socijalnih usluga.

Trajanje projekta je od 01.03.2022. do 31.12.2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 10.000,00 kn.

Projekt financira Osječko-baranjska županija iz sredstava proračuna Osječko-baranjske županije.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.