Završetak projekta “SOS info”

Krajem ovog mjeseca završava projekt “SOS info”, čiji je cilj informiranje i pružanje podrške za pružatelje socijalnih usluga i korisnike socijalnih usluga na području 5 županija.

Trajanje projekta je od 24.04.2022. do 31.12.2022.

U sklopu projekta organizirana su 3 okrugla stola te brojna informiranja na terenu s ciljem informiranja OCD-a o procesu deinstitucionalizacije, o kvalitete socijalnih usluga u slavonskoj regiji te je uređena službene web stranice mreže SOS-NET sa svim relevantnim podacima za pružanje socijalnih usluga.

Vrijednost projekta je 1.000,00 kn.
Projekta financira Grad Belišće iz Proračuna Grada Belišća za 2022. godinu.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.