Vrapčići: Uvodnu konferencija za projekt “Uz dugine boje do mentalnog zdravlja”

Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići jučer je, 17.10.2022. održala uvodnu konferenciju za projekt “Uz dugine boje do mentalnog zdravlja” koji je financiran od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova @acf.hrvatska, a ukupna vrijednost projekta je 82.095,79 eura.

Projekt se provodi u partnerstvu sa @FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold iz Norveške, @kolekTIRV iz Zagreba, @Informativno pravni centar – IPC iz Slavonskog Broda, te @Fortes – Centar za demokratski razvoj i inkluziju iz Požege. Projekt se provodi u periodu od 1.10.2022. do 31.12.2023., odnosno 15 mjeseci.

Ovim projektnim prijedlogom želimo osnažiti pružatelje psihosocijalnih usluga i savjetovanja za rad sa LGBTIQ populacijom, a kroz osnivanje platforme za pružanje podrške LGBITQ osobama postaviti temelje za razvoj sadržaja i usluga za ovu ugroženu, nevidljivu i diskriminiranu skupinu u našem društvu. Prema podacima Europske agencije za ljudska prava, 60% LGBTIQ osoba u Hrvatskoj se osjetilo diskriminirano ili stigmatizirano zbog svoje seksualne orijentacije. U pitanju je skupina koja u društvu uživa lošiji status te ne posjeduje puno moći. Veliki je postotak javnosti koji je spreman diskriminirati druge na temelje njihove seksualne orijentacije. Očekivano je da će LGBTIQ osobe u našem društvu biti izložene situacijama nasilja i diskriminacije, odnosno velikom riziku od manjinskog stresa što će se loše odraziti na kvalitetu njihovog života i razvijanju trajnih psihosocijalnih poteškoća. Iako u RH postoje brojne udruge i LGBTIQ pokret je relativno razgranat, na području istočne Hrvatske (Slavonija) ne postoji niti jedna udruga, pokret ili pak usluga koja se bavi zaštitom LGBITQ osoba koje su ovom dijelu Hrvatske izložene nasilju i diskriminaciji. LGBTIQ osobe su nevidljive u društvu, skrivaju svoje identitete, a uz izraženo nasilje i diskriminaciju, gube samopoštovanje što dovodi do razvoja psihosocijalnih poteškoća.

CILJEVI:

 1. Osnažiti pružatelje usluga psihosocijalne podrške i savjetovanja za rad s LGBTIQ+ osobama
 2. Izraditi protokol za postupanje sa LGBTIQ+ osobama koji će imati multiplicirajući učinak na sve druge institucije koje se bave pružanjem psihosocijalne podrške
 3. Senzibilizirati širu javnost o problemima LGBTIQ+ osoba i o njihovim pravima
 4. Pružanje psihosocijalne i pravne podrške LGBTIQ+ osobama

Predsjednica udruge, Dubravka Ergović, dr. med. spec. psih. na uvodnoj konferenciji istaknula je:
“Tri su problema koja želimo adresirati ovim projektom.

 1. i najvažniji je mentalno zdravlje LGBTIQ+ populacije. U svom radu kao udruga usmjereni smo na zaštitu mentalnog zdravlja SVIH, SZO želi da mentalno zdravlje bude opći prioritet. Nema sumnje da je u našem podneblju LGBTIQ+ populacija ranjiva i diskriminirana. Kad govorimo o problemima mentalnog zdravlja ove populacije istaknula bih nekoliko važnih tema koje sam do sada uočila:
  • posljedice traumatskog iskustva: fizičkog napada ili prijetnje , također razne vrste diskriminacije: mobbing i odbacivanje od strane obitelji
  • život u negativnom ozračju i strahu, strah od odbacivanja, vrijeđanja na društvenim mrežama i uživo, pričanje viceva, uvredljiv govor
  • prikrivanje identiteta i pred samim sobom i pred drugima
  Sve nabrojano dovodi do smanjena kvaliteta života, depresija, psihotične epizode, reakcije, poremećaja, te do sekundarnih problema ovisnosti o alkoholu i drogama.
  Projekt želi poboljšati mentalno zdravlje LGBTIQ+ populacije kroz on-line savjetovalište te pružanjem informacija gdje mogu potražiti pomoć.
 2. nedovoljna znanja pružatelja pomoći: psihijatri, psiholozi, med.sestre/tehničari, socijalni radnici, policija,pravosuđe.
  • Terminologija, klasifikacija i razumijevanje potreba transrodnih osobna
  • Razumijevanje procesa tzv. „outanja ili izlaženja iz ormara”
  • razumijevanje funkcioniranja partnerskih odnosa u LGBTIQ+ populaciji
  • osvještavanje eventualnog činjenja štete u dobroj namjeri .
  Edukacija stručnjaka izravno doprinosi cilju 1, odnosno boljem mentalnom zdravlju LGBTIQ+ populacije.
 3. Preventivne aktivnosti
  zaštita građanskih prava – nema liječenja traume bez kažnjavanja krivca. Potrebno je stvarati atmosferu tolerancije i normaliziranja.
  Dodatna razmatranja: rad s članovima obitelji (roditelji, braća , sestre, a ponekad je to i sekundarna obitelj) u budućnosti nas očekuje rad s djecom u duginim obiteljima (realnost).
  Mi ćemo se sad baciti na rad i učenje a na završnoj konferenciji ćemo vidjeti jesmo li sve planirano i ostvarili.”

Više o uvodnoj konferenciji i o samom projektu možete pogledati klikom na poveznicu: https://www.youtube.com/watch?v=y2HsB7N2uH0

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.