Uspostavljena Help desk platforma za BESPLATNU podršku udrugama

Uspostavljena platforma Help desk za upite udruga i BESPLATNU podršku stručnjaka iz područja:✅ upravljanja organizacijom✅ upravljanja projektnim ciklusom i izvještavanjem✅ radnog prava i pravnih pitanja OCD-a✅ financijskog i revizorskog područja✅ socijalne usluge/politike i društvenog poduzetništva✅ socijalnog uključivanja✅ volonterskog menadžmenta Postavite upit klikom na “Help desk” na vrhu i dnu stranice ili direktnim klikom ovdje.Detaljnjije o […]

Anketa o potrebama OCD-a za podrškom

U sklopu projekta SOS za OCD – UP.04.2.1.11.0097, pripremili smo Vam anketu o Vašim potrebama za podrškom u radu. Cilj ankete je mapiranje potreba OCD-a te na temelju rezultata ankete, pružanje savjetodavne podrške putem Help deska koji će biti uspostavljen u sklopu projekta. Ispunjavanje upitnika je anonimno te će se rezultati gledati na grupnoj razini. […]