Završetak projekta “Info Net”

Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET započinje s provedbom projekta “Info NET”, čiji je cilj informirati i pružiti podršku za pružatelje socijalnih usluga i korisnike socijalnih usluga na području 5 županija u svrhu razvijanja svijesti građanstva o procesu deinstitucionalizacije te novim modelima i rješenjima za izvaninstitucionalne usluge. U sklopu projekta organizirana su 3 okrugla stola te […]

Besplatna edukacija za osobe s invaliditetom

Pučko otvoreno učilište poziva sve nezaposlene osobe s invaliditetom s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije na edukaciju SOFT SKILL AKADEMIJA u sklopu projekta Inklutour. Pripremili su vam odlične radionice kroz tjedan dana na kojima ćete naučiti i usavršiti vještine komuniciranja, rješavanja konflikta, javnog nastupa, timskog rada i mnoge druge. Edukacija će se održati od 12. […]