Inklutour: Pristupačni i inkluzivni turizam

7. i 8. ožujka dio tima Inkluzivne kuće Zvono sudjelovao je na seminaru za pružatelje usluga u turizmu pod nazivom “Pristupačni i inkluzivni turizam”, a sve s ciljem predstavljanja i informiranja malih i srednjih poduzetnika u turizmu o prilagođenoj turističkoj ponudi za osobe s invaliditetom. Seminar je održan na Seoskom gospodarstvu “Ivica i Marica” koji […]

Završetak projekta “Info Net”

Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET započinje s provedbom projekta “Info NET”, čiji je cilj informirati i pružiti podršku za pružatelje socijalnih usluga i korisnike socijalnih usluga na području 5 županija u svrhu razvijanja svijesti građanstva o procesu deinstitucionalizacije te novim modelima i rješenjima za izvaninstitucionalne usluge. U sklopu projekta organizirana su 3 okrugla stola te […]

Besplatna edukacija za osobe s invaliditetom

Pučko otvoreno učilište poziva sve nezaposlene osobe s invaliditetom s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije na edukaciju SOFT SKILL AKADEMIJA u sklopu projekta Inklutour. Pripremili su vam odlične radionice kroz tjedan dana na kojima ćete naučiti i usavršiti vještine komuniciranja, rješavanja konflikta, javnog nastupa, timskog rada i mnoge druge. Edukacija će se održati od 12. […]