Poziv za trening – Training course “NEXT! – Non-formal education: EXcellenT”

Studio Progetto poziva zainteresirane organizacije za sudjelovanje u treningu na temu podizanja svijesti mladih o neformalnom učenju i dijeljenju metoda neformalnog obrazovanja.

Prijevod dopisa te originalan poziv možete pročitati ispod:

Pozivamo vas na naš tečaj/osposobljavanje “SLJEDEĆE!: Neformalno obrazovanje: IZVRSNO!” o podizanju svijesti mladih o učenju u neformalnim obrazovnim aktivnostima i dijeljenju metoda neformalnog obrazovanja u lokalnom i europskom kontekstu za razvoj kompetencija mladih s manje mogućnosti.

TC će se održati u Recoaro Terme (VI) – ITALIJA od 10. do 19. srpnja 2023. i već je financiran u okviru naše Erasmus+ akreditacije. Tražimo partnere motivirane da pošalju svoje osoblje ili volontere s iskustvom u radu s mladima, budući da želimo formirati grupu sudionika spremnih za samoprocjenu kao radnici s mladima i učiti jedni od drugih o radu s mladima i radnicima s mladima kompetencije. Dob sudionika bit će 20+ bez gornje dobne granice. Također možete uključiti učitelje (ljeti obično imaju praznike), socijalne radnike, odgojitelje, stručnjake za mlade itd.

Ako ste zainteresirani, ispunite mrežni obrazac s informacijama o partneru na ovoj poveznici: https://forms.gle/7HLCp9uSLE1Qgr2s7 do 30. travnja 2023.


We are inviting you to our Training Course “NEXT!: Non-formal education: EXcellenT!” on raising young people’s awareness of learning in non-formal educational activities and sharing methods of non-formal education within local and European context for the competence development of young people with fewer opportunities.

The TC will be held in Recoaro Terme (VI) – ITALY from 10 till 19 of July 2023 and it is already funded under our Erasmus+ accreditation.
We are looking for partners motivated to send their staff or volunteers with experience in youth work, since we would like to form a group of participants ready to make self-assessment as Youth workers and learn from each other about the Youth work and Youth workers’ competences.
Age for participants will be 20+ without upper age limits. You can also involve teachers (in summertime usually they have holidays), social workers, educators, youth professionals, etc. 
If you are interested please fill in the online Partner Information Form at this link: https://forms.gle/7HLCp9uSLE1Qgr2s7
by the 30th of April 2023

I hope we can cooperate in this project!
Best regards
Ufficio Progettazione e Sviluppo
Projects Development office
progettazione@studioprogetto.org

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.