Izvaninstitucionalne socijalne usluge u Jaglacu

Udruga “Jaglac”, kao jedini licencirani pružatelj izvaninstitucionalne socijalne usluge poludnevnog boravka na području grada Orahovice, Grada Našice i susjednih općina pruža tu uslugu za 30 korisnika. Usluga uključuje prijevoz korisnika, sudjelovanje u programu i 1 topli obrok. Više o tome: https://udrugamrorah.hr/project/jaglac-moj-drugi-dom-2/

Pružanje usluge omogućeno je iz više izvora: provedbom trogodišnjeg programa “Jaglac” moj drugi dom koji financira MROSP (1.6.2020.-31.5.2023.); Ugovorima o izravnoj dodjeli sredstva i prijavom na natječaje JLS/RS na godišnjoj razini: Grada Orahovice; Virovitičko podravske županije, Grada Našice i Općina: Crnac, Čačinci, Feričanci, Mikleuš i Zdenci, donacijama građana i korisnika te volonterski doprinos partnera i volontera udruge “Jaglac” čime se pridonosi kvalitetnijoj provedbi programa. 

Udruga “Jaglac” zahvaljuje svima koji na bilo koji način doprinose provedbi programa poludnevnog boravka i pružanju te socijalne usluge koju treba sustavno financirati osiguranjem direktnog ugovaranja s MROSP, koji nažalost već dugi niz godina ne daju tu mogućnost novim pružateljima kojih je sve više kao i potrebe za tom uslugom u zajednici gdje korisnici žive.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.