Zvono: Soft skill akademija za mentore praktične nastave

Početkom studenog u Inkluzivnoj kući Zvono održana je edukacija za mentore praktične nastave za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta Inklutour. Edukacija je obuhvatila teme:

  • Komunikacijske vještine (socijalna inteligencija, komunikacija, verbalna i neverbalna komunikacija, javna, pisana i asertivna komunikacija)
  • Kreativno razmišljanje (kritičko razmišljanje, emocionalna inteligencija, rezilijentnost, rješavanje problema, konflikt)
  • Organizacijske vještine (time management – upravljanje vremenom, delegiranje, timski rad, fleksibilnost i prilagodljivost).

Neformalni obrazovni program proveden je kroz predavanja i praktične zadatke, individualni i grupni rad, razgovor i rasprave, edukativne igre. Program su vodile voditeljica senzornog izletišta i voditeljica neformalnih edukativnih programa.

Edukacija se održavala od 7. studenog do 14. studenog 2022. godine u prostorijama Inkluzivne kuće Zvono u Belišću, kroz ukupno 6 termina, od 7.11.2022. godine do 14.11.2022. godine.

Projekt Inklutour započeo je u ožujku 2022. i provodit će se sve do studenog 2023. godine. Projekt je financiran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.