Što je SVJT?

SVJT je standardna veličina jediničnih troškova.Računa se određivanjem satnice na način da se zadnji dokumentirani godišnji bruto 2 iznos troškova plaća podijeli s 1720 za osobe koje rade u punom radnom vremenu. Kao primjer SVJT-a je izračun troškova osoblja po satu koji se računa po formuli Trošak osoblja po satu= zadnji dokumentirani godišnji bruto iznos […]