CROSOL: Objavljen Priručnik o oporezivanju za predavače i edukatore

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske – CROSOL, nevladina organizacija aktivna u području međunarodne razvojne suradnje, objavila je Priručnik o pravednom oporezivanju za predavače i edukatore. Pravedno oporezivanje odnosi se na koncept i skup javnih politika koje promiču oporezivanje pri kojemu svi članovi društva, uključujući najbogatije pojedince i multinacionalne korporacije, doprinose pravednim udjelom poreza u korist […]