Izvaninstitucionalne socijalne usluge u Jaglacu

Udruga “Jaglac”, kao jedini licencirani pružatelj izvaninstitucionalne socijalne usluge poludnevnog boravka na području grada Orahovice, Grada Našice i susjednih općina pruža tu uslugu za 30 korisnika. Usluga uključuje prijevoz korisnika, sudjelovanje u programu i 1 topli obrok. Više o tome: https://udrugamrorah.hr/project/jaglac-moj-drugi-dom-2/ Pružanje usluge omogućeno je iz više izvora: provedbom trogodišnjeg programa “Jaglac” moj drugi dom koji […]