Radni sastanak za izradu protokola za postupanje u kriznim situacijama s jedinicama lokalne samouprave

Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET u sklopu projekta SOS za OCD organizira Radni sastanak za izradu protokola za postupanje u kriznim situacijama s jedinicama lokalne samouprave. Na sastanku je planirano sudjelovanje članica Mreže i 3 jedinice lokalne samouprave. Moderatorica sastanka je Tijana Tešija (Udruga “MI” – Split – Volonterski centar Split). Termin sastanka dogovoren je […]