Jaglac partner na novom projektu “DI-MARC”

Udruga Jaglac partner na novom projektu – DI-Marc Institut ekonomskih nauka iz Beograda započeo je 1. listopada 2023. provedbu inkluzivnog znanstvenog projekta „Osnaživanje osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unapređenje digitalnih marketing kompetencija“ (eng. „Digital Marketing Capacity Building – Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work“, skraćeno DI-MARC) u kojem Udruga […]