Završetak projekta “SOS info”

Krajem ovog mjeseca završava projekt “SOS info”, čiji je cilj informiranje i pružanje podrške za pružatelje socijalnih usluga i korisnike socijalnih usluga na području 5 županija. Trajanje projekta je od 24.04.2022. do 31.12.2022. U sklopu projekta organizirana su 3 okrugla stola te brojna informiranja na terenu s ciljem informiranja OCD-a o procesu deinstitucionalizacije, o kvalitete […]