DOKKICA: Nacionalna konferencija u Osijeku

Dječji kreativni centar DOKKICA u suradnji s projektnim partnerima na projektu Medijsko obrazovanjeje važno.MOV organizira nacionalnu konferenciju posvećenu temi medijskoga obrazovanja.Konferencija Medijsko obrazovanje u obrazovanju održat će se u Osijeku u srijedu, 25. siječnja 2023.godine, u konferencijskoj dvorani Hotela Waldinger, a svi zainteresirani moći će je pratiti i naFacebook stranici i YouTube kanalu DOKKICE. Tema […]

Dokkica: Novi resurs zajednice u pružanju usluga djeci s teškoćama u razvoju

Dječji kreativni centar DOKKICA iz Osijeka provodi projekt kojim se nude besplatne usluge za obiteljidjece s teškoćama u razvoju na području Urbane aglomeracije Osijek.U program podrške u okviru projekta uključuju djecu s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim,govorno-jezičnim ili intelektualnim teškoćama, u dobi od 0 do 12 godina. U Integrativnom centru za savjetovanje i podršku posjeduju specijaliziranu opremu […]