Dokkica: Novi resurs zajednice u pružanju usluga djeci s teškoćama u razvoju

Dječji kreativni centar DOKKICA iz Osijeka provodi projekt kojim se nude besplatne usluge za obitelji
djece s teškoćama u razvoju na području Urbane aglomeracije Osijek.
U program podrške u okviru projekta uključuju djecu s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim,
govorno-jezičnim ili intelektualnim teškoćama, u dobi od 0 do 12 godina.

U Integrativnom centru za savjetovanje i podršku posjeduju specijaliziranu opremu za rad u senzornoj
sobi, a stručni tim čine psiholog, edukacijski rehabilitator, fizioterapeut, floortime terapeut i radni
terapeut. Uz usluge u Centru nude i usluge mobilnog tima koji pruža podršku u domu obitelji.

“Ulaskom u drugu godinu provedbe projekta zaprimamo nove korisnike u program podrške te pozivamo
obitelji s područja Urbane aglomeracije Osijek čije dijete u dobi od rođenja do 12. godina ima dijagnozu
postavljenu od liječnika/specijalista da nas kontaktiraju kako bi ostvarili mogućnost korištenja besplatnih
usluga terapije i psihosocijalne podrške u našem Integrativnom centru za savjetovanje i podršku”,
poručuju iz DOKKICE.

Sve informacije i kontakti nalaze se na web stranici: https://centarpodrske.hr/

Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku projekt je namijenjen
širenju mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Nastao
je na temelju potreba zajednice i dugogodišnjeg iskustva nositelja projekta Dječjeg kreativnog centra
DOKKICA u provedbi i razvoju socijalnih usluga za djecu i obitelji u riziku. Sufinanciran je sredstvima
Europskog socijalnog fonda, a projektni partneri su Grad Osijek i Općina Ernestinovo.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.