Savjetnica pravobraniteljice za djecu posjetila kolektivni smještaj Hotel Bel

Danas je savjetnica Pravobraniteljice za djecu, Nina Ćurčić, posjetila kolektivni smještaj
Hotel Bel u kojem se nalaze raseljene osobe iz Ukrajine.


Pravobraniteljica za djecu je neovisna zaštitnica prava djece čija je zadaća pratiti kako se u
Republici Hrvatskoj ostvaruje UN-ova Konvencija o pravima djeteta, te ispunjava li država
svoje obveze u zaštiti prava djece. Prati postupanje institucija i tijela odgovornih za zaštitu
djece, ovlaštena je tražiti od njih izvješća o postupanju te davati prijedloge i preporuke za
zaštitu prava i najboljih interesa djece.


Savjetnica Pravobraniteljice obišla je objekt te razgovarala s predstavnicima civilne zaštite,
voditeljicom objekta i zaposlenicom GDCK Valpovo. Tijekom posjeta saznala je kako su se
djeca integrirala u lokalnu zajednicu, pohađaju osnovnu i srednju školu te su uključeni u
izvanškolske aktivnosti. Zaposlenici i volonteri GDCK Valpovo redovito organiziraju
aktivnosti vezane za integraciju djece i odraslih u lokalnu zajednicu te su tako i ovog puta
održali kreativnu radionicu kojoj su se s veseljem pridružila sva djeca.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.