Početak projekta “SOS za OCD”

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”, Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET, započela je s provedbom projekta SOS za OCD. Projekt je započeo 27.12.2021. godine, a traje 16 mjeseci. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri projekta su Udruga za rad s mladima Breza, Udruga Mi – Split, Inkluzivna kuća Zvono i Gong.

Projekt u skladu s Ciljevima i Prioritetima Poziva nastoji doprinijeti rastu OCD-a i osiguravanju društveno-ekonomskog rasta, jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama na području Slavonije i Dalmacije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te doprinosi jačanju kapaciteta OCD-a za neposredni rad u području zapošljavanja, dobrog upravljanja, obrazovanja i socijalne uključenosti na lokalnoj razini. Aktivnostima projekta jačat će se suradnja civilnog i javnog sektora na području Slavonije, za kvalitetnije rješavanje kriznih situacija u skladu s potrebama zajednice, što direktno doprinosi unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama.

Cilj projekta: Jačanje kapaciteta OCD za odgovaranje na potrebe lokalnih zajednica Slavonije i Dalmacije.

Očekivani rezultati: pružena podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a, pružena kontinuirana podrška i prostor za vođene rasprave OCD-a, jačanje kapaciteta SOS-NET Mreže i partnera te transfer znanja i praksi partnera na članice Mreže.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 489.428,99 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (73.414,40 kn) i iz Europskog socijalnog fonda (416.015,50 kn) kroz Operativni program ”Učinkoviti ljudski potencijali”.

Posrednička tijela u provedbi ovoga poziva su Ured za udruge, Posredničko tijelo razine 1 i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Posredničko tijelo razine 2.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Mreže pružatelja socijalnih usluga SOS-NET i ne održavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Voditeljica projekta SOS za OCD – Mira Anić.

mail: mreza.sos.net@gmail.com

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Mreže pružatelja socijalnih usluga SOS-NET.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.