Održan okrugli stol u sklopu projekta OCD info

Održan okrugli stol u sklopu projekta OCD info

Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET je osnovana s ciljem da se u 5 slavonskih županija, za ocd-e koji razvijaju socijalne usluge organizira podrška u jačanju kapaciteta istih, da Mreža zastupa interese članica kod formiranja javnih politika te da omogući bolji protok informacija koje bi znatno utjecale na kvalitetu usluga i ubrzavanje procesa deinstitucionalizacije. Stoga je neophodno osmisliti i provesti kampanje za informiranje  pružatelja usluga i krajnjih korisnika. S obzirom na to da razvoj kvalitetnih socijalnih usluga može utjecati i na kvalitetu života u lokalnoj zajednici za cijelu populaciju te omogućiti razvoj socijalnih usluga kao oblik poduzetništva,  kroz ovaj projekt se educiralo građanstvo o potrebama uključivanja u rješavanje spomenutih problema.

Projekt OCD info doprinosi području  zaštite ljudskih prava i sloboda i posebnih ciljeva :

–  poticanje tolerancije prema svim različitostima i unapređivanje ravnopravnosti među građanima;

– informiranje i edukaciju građanstva o ljudskim i manjinskim pravima;

– edukacije i poticanja građana na sudjelovanje u odlučivanju na razini lokalne i mjesne samouprave;

– razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma, razvitak regionalne i prekogranične suradnje;

– programi edukacije i osnaživanja ranjivih skupina (žene, starije osobe, i sl.).

U sklopu projekta je u studenom 2021. godine na Citadeli organiziran Okrugli stol na temu kvalitete socijalnih usluga u slavonskoj regiji, razgovaralo se o ljudskim pravima, socijalnim uslugama i brojnim drugim temama iz područja socijalne politike.

Aktivnosti u sklopu projekta OCD info financira Grad Belišće.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.