Kako tražiti uvid u bodovanje projekta kod nadležnog tijela?

Udruga prijavila je projekt.

Nakon što je na web stranicama nadležnog tijela izašla obavijest o prihvaćenim projektima za financiranje, pisanim putem smo dobili obavijest da je naš projekt ocijenjen i da se nalazi na raezervnoj listi.

Kako bismo utvrdili temeljem čega je naš projekt ocijenjen, zatražili smo od nadležnog tijela da sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015 čl.4. B st.11 . da nam dostave uvid u zbirnu ocjenu kvalitete našeg pijavljenog projekta kako bismo u predviđenom roku mogli podnijeti prigovor. 

Oni su nas pozvali da dođemo u ured i ponudili nam nekoliko termina. Na žalost, zbog prirode posla, nismo bili u mogućnosti otići, te smo zatražili da nam isto dostave putem elektroničke pošte.

Mi smo nakon toga napisali prigovor, na koji još uvijek čekamo odgovor.

Odgovor na prigovor nismo dobili, ali sudeći po dosadašnjoj komunikaciji, smatramo kako nam nadležno tijelo neće dostaviti tražene podatke.

Molim Vas za savjet, što nam je činiti dalje, obzirom da se po prvi puta nalazimo u ovakvoj situaciji.

Ako ste zatražili uvid i to su Vam omogućili što je Vaše zakonsko pravo, onda je logično da se pronađe termin i osobno obavi uvid u bodovanje i obrazloženja takvog bodovanja. Mišljenja sam da trebate inzistirati na uvidu osobno ili obrazloženjima koje će Vam poslati elektroničkom poštom. Treba ustrajati u tome i pozivati se na navedeni članak zakona.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.