Zvono: Početak projekta “Akademija medijske pismenosti”

Inkluzivna kuća Zvono 1. srpnja 2022. godine započela je s projektom pod nazivom „Akademija medijske pismenosti“. U njega će biti uključeni mladi volonteri koji će održavati radionice s područja digitalne tehnologije osobama s teškoćama u razvoju.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti.

Provedbom projekta želi se osobama s teškoćama u razvoju, koje spadaju u skupinu osoba s manje mogućnosti, pružiti prilika za educiranje i upoznavanje s informacijskom tehnologijom, pružiti prilika za ostvarivanjem medijske pismenosti u skladu s njihovim sposobnostima. Radionice će obuhvaćati teme iz osnova medijske pismenosti, teme o medijima, sigurnom ponašanju na internetu, praktičnih vježbi korištenja digitalnih alata itd.

Oprema kojom će se opremiti poludnevni boravak Udruge i koja će se koristiti za provedbu ovih aktivnosti kasnije će služiti za provedbu radionica Inkluzivne kuće Zvono, koja nema opremu za informatičke radionice s korisnicima koji svakodnevno dolaze u poludnevni boravak udruge, a bit će dostupna i drugim udrugama s područja Belišća i Valpova.

Po završetku projekta volonteri će primiti Youthpass potvrdu za sljedeće kompetencije koje će steći tijekom provedbe projekta: 1. Komunikacija na materinskom jeziku, 2. Digitalna kompetencija ,3. Socijalne i građanske kompetencije , 4 . Osjećaj za inicijativu i poduzetništvo .

Projekt traje 12. mjeseci, odnosno do 30. lipnja 2023. godine.

Stajališta izražena u objavi odražavaju isključivo stajalište Inkluzivne kuće Zvono te Komisija nije odgovorna za uporabu informacija koje su u istoj sadržane.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.