Zvono: Edukacija digitalnih kompetencija

Od 13.1. 2023. do 23.1.2023. godine, u Inkluzivnoj kući Zvono Belišće održana je edukacija Digitalnih kompetencija za predavače i mentore za osobe s invaliditetom.
Edukacija je provedena u sklopu projekta Inklutour, a vodile su je Sanja Kovačić, voditeljica neformalnih obrazovnih programa i Ivančica Bulut, voditeljica senzornog izletišta.

Neke od tema koje su bile obrađene kroz 6 dana edukacije su: Informacijska pismenost i pregledavanje, pretraživanje i filtriranje podataka, Komunikacija i suradnja putem digitalnih tehnologija, Kreiranje i razvijanje digitalnih sadržaja, Kreativno rješavanje problema korištenjem digitalnih tehnologija te Sigurnost na Internetu.

Projekt Inklutour započeo je u ožujku 2022. i provodit će se sve do studenog 2023. godine. Projekt je financiran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.