Može li se socijalna zadruga, kroz društveno poduzetništvo, baviti osnivanjem stambenih zajednica?

Socijalna zadruga  se osniva radi uzajamne pomoći ili pomoći članova obitelji u zadovoljenju osnovnih životnih potreba. Socijalna zadruga svojim osnivačkim aktom, pravilima zadruge uređuje i pitanje djelatnosti socijalnih usluga i vrste korisnika kao pretpostavka za  uređivanje i pitanja načina i oblika djelovanja i rada stambene zajednice u socijalnoj zadruzi. Socijalna  zadruga je u  pravilu neprofitna.