Što su vektori i zašto su nam potrebni kod izrade grafičkih materijala?

Postoje dva tipa slikovnih datoteka, vektor i raster. Svaki od njih ima određene prednosti i nedostatke. Koja je temeljna razlika između vektorske i rasterske grafike? Vektorska grafika temelji se na principima geometrije, dok je rasterska grafika temeljena na kvadratićima zvanim pikselima. Vektorska grafika sastoji se od geometrijskih krivulja Vektori mogu biti prilično složeni i sastojati […]