Udruga žena Vukovar: početak projekta “Stvaranje jednakih mogućnosti kroz pružanje besplatne pravne pomoći”

Udruga žena Vukovar započela je sa provedbom projekta “Stvaranjejednakih mogućnosti kroz pružanje besplatne pravne pomoći” čija jeglavna aktivnost pružanje besplatne pravne pomoći osjetljivim društvenimskupinama (ženama žrtvama obiteljskog nasilja, pripadnicima nacionalnihmanjina, starijim i nemoćnim osobama, socijalno ugroženim obiteljima,osobama pod ovrhom, potrošačima, civilnim žrtvama rata, radnicima idrugim osobama u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnojpravnoj […]